วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ระวัง!! บุหรี่ปลอมจีนระบาดในไทยทำตายเร็วกว่าเดิม


สิงห์อมควันระวังไว้ให้ดี บุหรี่ปลอมจากจีนระบาดแล้วในไทย เลียนแบบยี่ห้อดัง “กรองทิพย์” ขายราคาถูก แถมสารก่อมะเร็ง

นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาบุหรี่ปลอมเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยมาจากแหล่งผลิตเดียวกันคือ ประเทศจีน ในเมืองหยิวนเซียว เมืองขนาดเล็กในมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งนับว่าเป็นนครหลวงบุหรี่ปลอมของโลก โดยในแต่ละปีจีนสามารถผลิตบุหรี่ปลอมได้ถึง 400,000 ล้านมวน ทำให้ 99% ของบุหรี่ปลอมในสหรัฐอเมริกา และ80% ในสหภาพยุโรป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากจีน
ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต


“บุหรี่ปลอมมีสารพิษมากกว่าบุหรี่ เพราะมีสารโลหะหนักต่างๆมากกว่าบุหรี่ทั่วไป คือ มีแคดเมียมมากกว่า 5 เท่า สารตะกั่วมากกว่า 6 เท่า มีสารหนูปริมาณที่สูงกว่า มีทาร์มากกว่า 16 เท่า มีนิโคตินมากกว่า 80% และมีก๊าซคารบอนมอนนอคไซด์ มากกว่า 133% ทำให้เสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งมากกว่าบุหรี่ทั่วไป” นพ.หทัยกล่าว


นพ.หทัย กล่าวว่า สำหรับการลักลอบนำเข้าบุหรี่ปลอมในประเทศไทย จากข้อมูลของกรมสรรพสามิตแจ้งว่าในปี 2552 สามารถจับยาสูบผิดกฎหมายได้ถึง 12,796 คดี ซึ่งสูงกว่าปี 2551 ถึง 2,395 คดี มีจำนวนของกลางเป็นยาสูบในประเทศ 300,000 ซอง และยาสูบต่างประเทศ 400,000 ซอง ในจำนวนนี้ 280,000 ซอง ถูกระบุว่าเป็นบุหรี่ปลอมเลียนแบบบุหรี่ในประเทศ และเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรยังจับกุมการลักลอบนำเข้าบุหรี่กรองทิพย์ปลอมถึง 102 หีบหรือ 51,000 ซอง ตามแหลมฉบังซึ่งมีต้นตอมาจากประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งในสหภาพยุโรปที่ประสบปัญหาบุหรี่ปลอมเช่นเดียวกับไทย ได้แก้ปัญหาด้วยการใช้เครื่องสแกนตู้ขนสินค้า เช่น ที่เมืองท่ารอตเตอร์แตม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เครื่องสแกนราคา 14 ล้านยูโร สามารถสแกนสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อน โดยช่วยไม่ให้สูญเสียภาษีที่พึงเก็บได้ถึง 20 ล้านยูโร เพียงช่วงการใช้งาน 6 เดือน


นางศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลเรื่องบุหรี่ปลอมอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำโครงการปราบปรามบุหรี่ปลอมเช่นเดียวกับในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เพื่อไม่ให้บุหรี่ปลอมทะลักเข้ามาในประเทศไทย เพราะเกิดผลเสียทั้งสุขภาพของคนไทยและผลเสียทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน


1 ความคิดเห็น:

 1. My compliment for your blog and pictures included,I encourage you to photoblog

  CLICK PHOTOSPHERA

  Even week another photo album

  Greetings from Italy,

  Marlow

  ตอบลบ