วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

น้ำมัน มาจากไหน ?


น้ำมันคือ ? ก่อนจะมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ต้องผ่านกระบวนการกลั่นแยกจากน้ำมันดิบเสียก่อน น้ำมันดิบก็คือของเหลว ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นสารกำมะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซด์อื่น เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ที่ต้องใช้เวลานับล้านปี โดยมีความกดดันจากชั้นหิน ความร้อนใต้ผิวโลก และการสลายตัวของอนทรีย์สารตามธรรมชาติ จนทำให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นกลายเป้นสภาพเป้นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือที่เราเรียกกันชินปากว่า 'ปิโตรเลียม'


เมื่อมนุษย์เรา ขุด เจาะ ทะลวง เอาน้ำมันดิบขึ้นมาได้สำเร็จ ขั้นต่อไปคือ การเอาน้ำมันดิบไปผ่านกระบวนการกลั่นแยกเพื่อให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูป แต่ใช่ว่าปริมาณน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกที่ขุดขึ้นมาเมื่อกลั่นแล้วจะมีสัดส่วปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปเท่ากันทั้งหมด เพราะน้ำมันดิบแต่ละที่ก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ำมันดิบแต่ละที่อีกด้วย


น้ำมันมาจากไหน? แหล่งน้ำมันดิบแหล่งใหญ่ของโลกก็คือแถบตะวันออกกลาง ข้อมูลปี 2551 พบว่า 60% หรือ 2 ใน 3 ของปริมาณสำรองน้ำมันของโลกที่ขุดพบแล้วอยู่ในตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแถบนี้ผลิตน้ำมันได้ถึง 32% ของการผลิตทั้งโลกต่อวัน แต่กลับมีความต้องการเพียง 8% ของปริมาณที่ใช้ทั้งโลกเท่านั้น เหตุใดประเทศแถบตะวันออกกลางจึงมีแหล่งน้ำมันดิบมาก ขณะที่บางประเทศถึงไม่มีแหล่งน้ำมันดิบเลยล่ะ ? เนื่องจากกระบวนการเกิดน้ำมันดิบต้องอาศัยระยะเวลาและปัจจัยหลายอย่างผสมกัน เช่น บริเวณนั้นต้องมีสภาพทางธรณีวิทยาที่อำนวย ปริมาณของซากพืชซากสัตว์ที่สะสมตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ อุณภูมิ-ความร้อน-ความกดดันที่ช่วยย่อยสลายให้ซากสิ่งมีชีวิตหนาแน่น ก็เลยทำให้มีน้ำมันดิบมากเป็นพิเศษ ขณะที่ประเทศในบริเวณอื่นก็มีมากบ้าง น้อยบ้างผกผันตามปัจจัยที่กล่ามา


ประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันหรือเปล่า? คำตอบคือ มี แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ ไทยสามารถผลิตน้ำมันได้ 15% ของปริมาณที่ใช้ทั้งประเทศ ส่วนอีก 85% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แหล่งน้ำมันดิบในไทยจะอยู่ที่ แหล่งอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ แหล่งสิริกิติ์ จ.กำแพงเพชร แหล่งน้ำมันกำแพงแสน จ.นครปฐม และ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี แหล่งน้ำมันบึงม่วง และ บึงหญ้า จ.สุโขทัย แหล่งน้ำมันวิเชียรบุรี และศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ส่วนทางใต้ก็มีในอ่าวไทย อาทิ แหล่งเบญจมาศ ปัตตานี ทานตะวัน จัสมิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น