วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Dinosaur ไดโนเสาร์
Dinosaur
The term "dinosaur" was coined in 1842 by Sir Richard Owen and derives from Greek δεινός (deinos) "terrible, powerful, wondrous" + σαῦρος (sauros) "lizard". It is sometimes used informally to describe other prehistoric reptiles, such as the pelycosaur Dimetrodon, the winged pterosaurs, and the aquatic ichthyosaurs, plesiosaurs and mosasaurs, although none of these animals were dinosaurs. Through the first half of the 20th century, most of the scientific community believed dinosaurs to have been slow, unintelligent cold-blooded animals. Most research conducted since the 1970s, however, has supported the view that dinosaurs were active animals with elevated metabolisms and numerous adaptations for social interaction. The resulting transformation in the scientific understanding of dinosaurs has gradually filtered into popular consciousness.

The 1861 discovery of the primitive bird Archaeopteryx first suggested a close relationship between dinosaurs and birds. Aside from the presence of fossilized feather impressions, Archaeopteryx was very similar to the contemporary small predatory dinosaur Compsognathus. Research has since identified theropod dinosaurs as the most likely direct ancestors of birds; most paleontologists today regard birds as the o­nly surviving dinosaurs, and some suggest that dinosaurs and birds should be grouped into o­ne biological class.[1] Aside from birds, crocodilians are the o­nly other close relatives of dinosaurs to have survived until the present day. Like dinosaurs and birds, crocodilians are members of Archosauria, a group of reptiles that first appeared in the very late Permian and came to predominate in the mid-Triassic.

Since the first dinosaur fossils were recognized in the early nineteenth century, mounted dinosaur skeletons have become major attractions at museums around the world. Dinosaurs have become a part of world culture and remain consistently popular. They have been featured in best-selling books and films (notably Jurassic Park), and new discoveries are regularly covered by the media.

ไดโนเสาร์
คำว่า ไดโนเสาร์ ในภาษาอังกฤษ dinosaur ถูกตั้งขึ้นโดย เซอร์ ริชาร์ด โอเวน นักบรรพชีวินวิทยา ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นการผสมของคำในภาษากรีกสองคำ คือคำว่า deinos (ใหญ่จนน่าสะพรึงกลัว) และคำว่า sauros (สัตว์เลื้อยคลาน)

หลายคนเข้าใจผิดว่า ไดโนเสาร์ คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในมหายุคมีโซโซอิกทั้งหมด แต่จริงๆ แล้ว ไดโนเสาร์ คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเท่านั้น สัตว์บกบางชนิดที่คล้ายไดโนเสาร์ สัตว์น้ำและสัตว์ปีกที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ ไม่ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ เป็นเพียงสัตว์ชนิดที่อาศัยอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์เท่านั้น

แม้ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปนานหลายล้านปีแล้ว แต่คำว่าไดโนเสาร์ก็ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไดโนเสาร์นั้นนับว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความน่าอัศจรรย์เป็นอันมากนั่นเองค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น