วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Buckingham Palace พระราชวังบัคคิงแฮม

Buckingham Palace is the official London residence of the British monarch.Located in the City of Westminster, the palace is a setting for state occasions and royal hospitality, and a major tourist attraction. It has been a rallying point for the British people at times of national rejoicing and crisis.

Originally known as Buckingham House, the building which forms the core of today's palace was a large
townhouse built for the Duke of Buckingham in 1703 and acquired by George III in 1761 as a private residence, known as "The Queen's House". It was enlarged over the next 75 years, principally by architects John Nash and Edward Blore, forming three wings around a central courtyard. Buckingham Palace finally became the official royal palace of the British monarch o­n the accession of Queen Victoria in 1837. The last major structural additions were made in the late 19th and early 20th centuries, including the present-day public face of Buckingham Palace. However, the palace chapel was destroyed by a German bomb in World War II; the Queen's Gallery was built o­n the site and opened to the public in 1962 to exhibit works of art from the Royal Collection.

The original early 19th-century interior designs, many of which still survive, included widespread use of brightly coloured
scagliola and blue and pink lapis, o­n the advice of Sir Charles Long. King Edward VII oversaw a partial redecoration in a Belle epoque cream and gold colour scheme. Many smaller reception rooms are furnished in the Chinese regency style with furniture and fittings brought from the Royal Pavilion at Brighton and from Carlton House. The Buckingham Palace Garden is the largest private garden in London, originally landscaped by Capability Brown, but redesigned by William Townsend Aiton of Kew Gardens and John Nash. The artificial lake was completed in 1828 and is supplied with water from the Serpentine, a river which runs through Hyde Park.
The state rooms form the nucleus of the working Palace and are used regularly by Queen Elizabeth II and members of the royal family for official and state entertaining. Buckingham Palace is o­ne of the world's most familiar buildings and more than 50,000 people visit the palace each year as guests to banquets, lunches, dinners, receptions and the royal garden parties.

พระราชวังบัคคิงแฮม (อังกฤษ: Buckingham Palace) เดิมชื่อ คฤหาสน์บัคคิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

พระราชวังบัคคิงแฮมแต่เดิมชื่อ “คฤหาสน์บัคคิงแฮม” (Buckingham House) สิ่งก่อสร้างเดิมเป็นคฤหาสน์ที่สร้างสำหรับ

จอห์น เชฟฟิลด์ ดยุคแห่งบัคคิงแฮมในปี ค.ศ. 1703 ในปี ค.ศ. 1761สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3ทรงซื้อจากดยุคแห่งบัคคิงแฮมเพื่อเป็นพระราชฐานส่วนพระองค์ ที่รู้จักกันในชื่อ “วังพระราชินี” (The Queen's House) ระยะ 75 ปีต่อมาเป็นเวลาที่มีการขยายต่อเติมพระราชวังโดยสถาปนิกจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด บลอร์ (Edward Blore) เป็นสามปีรอบลานกลาง

พระราชวังบัคคิงแฮมกลายมาเป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายทำในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน บางครั้งพระราชวังบัคคิงแฮมก็เรียกกันเล่นๆ ว่า “บัคเฮาส์”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น