วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

Moi-Même- Je suis gaie, sociablese, affectueuxe, ambitieuse et volontaire.


- Je n’aime pas les gens qui sont égoïstes, bagarreurs , capricieuses , agressive et jalouxs.


- Je suis gaie, sociable et volontaie.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น